Přeskočit navigaci

[ N ] Sociálně právní činnost

  • Kód oboru: 75-32-N/05
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky v oblasti sociálně právní. Student získá znalosti z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení, neziskového sektoru a sociálních služeb a z oborů psychologie, sociologie. Seznámí se s instituty a jednotlivými oblastmi práva, českým a evropským právním řádem ve veřejnosprávní oblasti. Osvojí si dovednosti v sociálně právním poradenství s cílem pomoci klientům při uplatňování jednotlivých modelů sociálního zabezpečení. Základem programu je šest samostatných modulů, které jsou obsahově provázány: modul sociální práce, modul humanitních disciplín, modul práva, sociální politiky a sociálního zabezpečení, modul komunikačních prostředků, modul projektové práce a výzkumu a modul patologie.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako sociální pracovník v institucích státní správy - městském úřadě, úřadě práce, v neziskových a církevních organizacích, v zařízeních ústavní a ochranné péče - výchovných ústavech, diagnostických ústavech, dětských domovech, ústavech sociální péče, ve zdravotnictví - nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných, psychiatrických léčebnách, v dětských domovech, v oblasti speciálního školství, vězeňství, soudnictví, v personálních útvarech podniků a v institucích pro společensky nepřizpůsobivé osoby. Může pracovat jako resocializační pracovník, kontaktní pracovník a poradce v sociálních službách, koordinátor pečovatelské služby.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha