Přeskočit navigaci

[ N ] Charitativní a sociální práce

  • Kód oboru: 75-32-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro sociální práci s předpoklady pro působení v křesťanských církevních službách. Student se naučí aktivně vyhledávat ohrožené skupiny a jedince, osvojí si metody sociální diagnostiky, postupy v preventivní činnosti a ochraně před sociálními riziky, získá znalosti a dovednosti v poskytování sociální pomoci, v řízení sociálních zařízení a týmů a v pomoci psychologické a spirituální. Získá znalosti o dějinách křesťansky motivované sociální práce, o organizační struktuře sociálních zařízení včetně církevních charitativně diakonických, o právních předpisech související s výkonem charitativní a sociální práce. Může si individuálně vytvářet svoji profilaci v oblasti teologických, spirituálních a manažerských dovedností. Netradiční výukové aktivity: úvodní soustředění, psychosociální výcvik apod.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako sociální pracovník a vychovatel v sociálních službách - v domech pokojného stáří, domovech důchodců, domovech pro zdravotně postižené, pro matky s dětmi, pro bezdomovce, v ústavech sociální péče, v domácí péči a dalších veřejnoprávních a soukromoprávních institucích poskytujících sociální pomoc, podporu, výchovu a zdravotní péči.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP