Přeskočit navigaci

[ N ] Sociální pedagogika a teologie

  • Kód oboru: 75-32-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti v sociální oblasti, sociální pedagogiky a pastorační práce. Předměty: sociálně pedagogické a psychologické, filosoficko-teologické.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako sociální pracovník a vychovatel ve státních i nestátních výchovných, sociálních a vzdělávacích institucích (dětské domovy, školní družiny, internáty, zdravotnická, výchovná i nápravná zařízení atd.), může se zapojit do pastoračního působení církví.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP