Přeskočit navigaci

[ N ] Pedagogika specifických činností ve volném čase

  • Kód oboru: 75-31-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje budoucí pedagogy pro výchovně-vzdělávací činnosti ve volném čase od předškolního věku až po dospělé, včetně práce s osobami se speciálními vzdělávacími potřebami podle zvoleného zaměření: speciální pedagogika, předškolní pedagogika, pedagogika volného času.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění podle získaného zaměření. V zaměření speciální pedagogika jako pedagog volného času, vychovatel ve speciálních školách a školských zařízeních, např. ve školní družině, domově mládeže, ve školách a školských zařízeních s integrovanými třídami či skupinami, ve zdravotnických či sociálních zařízeních, ozdravovnách, léčebnách. Absolvent zaměření předškolní pedagogika může pracovat jako pedagog předškolního vzdělávání, učitel v mateřských školách a v předškolních zařízeních s alternativním programem, např. Začít spolu, waldorfská mateřská škola apod. Po absolvování zaměření pedagogika volného času se uplatní jako pedagog volného času, vychovatel ve školách a školských zařízeních, např. ve školní družině, domově mládeže, dětských domovech různého typu, školních klubech a v centrech a zařízeních pro volný čas dětí a dospělých.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP