Přeskočit navigaci

[ N ] Pedagogika volného času a vychovatelství

  • Kód oboru: 75-31-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro širokou oblast volnočasových aktivit skupin i jedinců na úrovni animátorské, realizační, výkonné, řídící, organizátorské i administrativní s reflexí moderních trendů trávení volného času jako životního stylu rodin a sportovních, kulturně poznávacích a výtvarných aktivit pro děti a mládež. Student se naučí projektovat, realizovat, vést a zajišťovat volnočasové aktivity ve vybrané specializaci, hodnotit průběh a výsledky realizovaných volnočasových aktivit, vést pracoviště volného času, využívat metodické postupy nácviku sportovních dovedností, aplikovat pohybové dovednosti a zdravotně kondiční a regenerační činnosti v přírodním prostředí. Získá dovednosti k rukodělným aktivitám s dětmi i dospělými v zařízeních pro volný čas a dovednosti v rámci dramatické výchovy. Seznámí se s pedagogickými a psychologickými východisky didaktických situací, získá geografické, historické, kulturní a přírodovědné poznatky a dovednosti pro orientaci, pobyt, pohyb v krajině a pro přežití ve volné přírodě.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako pracovník kulturních a vzdělávacích organizací, moderátor a konferenciér, lektor, personalista pro vzdělávání, pedagog volného času, vychovatel, animátor společenských akcí, zprostředkovatel umělecké agentury, sportovní instruktor, metodik. Může pracovat v centrech volného času dětí a mládeže - domech dětí a mládeže, stanicích mladých turistů, techniků, školních družinách, školních klubech, v rekreační tělovýchově - centrech sportu pro všechny, kondičních střediscích, ve správě státu a obcí - odborech a referátech volného času, kultury, tělesné výchovy, v zařízeních zdravotní a sociální péče - školách při nemocnicích, charitativních zařízeních, ústavech sociální péče, humanitárních zařízeních pro přistěhovalce, v zařízeních cestovního ruchu a lázeňských střediscích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.