Přeskočit navigaci

[ M ] Pedagogika pro asistenty ve školství

  • Kód oboru: 75-31-M/02
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky dálkovou nebo večerní formou studia pro pedagogickou činnost s dětmi, které mají speciální potřeby při vzdělávání z důvodů zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění. Žáci se naučí pomáhat těmto dětem pod odborným vedením učitele při učení a zvládání běžných činností, které souvisejí s účastí na vyučování, pobytem ve škole a zapojením těchto dětí do dalších aktivit pořádaných školou. Naučí se uplatňovat poznatky z pedagogiky a psychologie při práci s dětmi, při komunikaci s jejich rodiči a s ostatními pedagogy ve škole a při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi. Budou umět připravovat a realizovat dílčí výchovně vzdělávací a volnočasové činnosti. Osvojí si také různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové, sportovní a jiné dovednosti využitelné pro zájmovou činnost dětí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a to v předškolních zařízeních, v základních nebo středních školách, ve školních družinách a jiných školských zařízeních. Jsou připraveni pomáhat dětem a žákům přizpůsobovat se školnímu prostředí, zvládat učivo a školní požadavky a pedagogickým pracovníkům pomáhat při vzdělávací a výchovné činnosti, při komunikaci s dětmi a žáky, jejich rodiči a komunitou, ze které pocházejí. Absolventi se mohou dále vzdělávat studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v pedagogických a sociálních oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha