Přeskočit navigaci

[ J ] Pedagogika pro asistenty ve školství

  • Kód oboru: 75-31-J/01
  • Kategorie vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
  • Skupina oboru: Pedagogika, učitelství a sociální péče (Kód: 75)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky dálkovou nebo večerní formou studia pro pedagogickou činnost s dětmi, které mají speciální potřeby při vzdělávání z důvodů zdravotního postižení nebo sociálního znevýhodnění. Žáci se naučí pomáhat dětem podle pokynů učitele při učení a zvládání běžných činností, které souvisejí s účastí na vyučování, pobytem ve škole a zapojením těchto dětí do dalších aktivit pořádaných školou. Naučí se uplatňovat prakticky poznatky z pedagogiky a psychologie při práci s dětmi, při komunikaci s jejich rodiči a s ostatními pedagogy ve škole a při vytváření dobrých vztahů mezi dětmi. Zvládnou dovednosti zaměřené na vytváření základních pracovních, hygienických, společenských a jiných návyků. Osvojí si také různé výtvarné techniky, hudební, hudebně pohybové a jiné dovednosti využitelné pro zájmovou činnost dětí.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Hudební výchova, Výtvarná výchova, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako asistenti pedagoga při vzdělávání dětí a žáků se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním, a to v předškolních zařízeních, v základních nebo středních školách, ve školních družinách a jiných školských zařízeních. Absolventi se mohou dále vzdělávat v oborech pedagogika pro asistenty ve školství nebo předškolní a mimoškolní pedagogika a získat střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP