Přeskočit navigaci

[ N ] Informační management

  • Kód oboru: 72-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Publicistika, knihovnictví a informatika (Kód: 72)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program poskytuje absolventům vědomosti, dovednosti a návyky se kterými uspějí při svém budoucím působení v profesi informačního managera v podmínkách moderní informační společnosti. Absolvent bude mít předpoklady zřetelně formulovat rozhodovací problém a interpretovat význam informací získaných z dostupných dat. Během studia bude student seznámen se základy oborů, jejichž poznatky jsou nezbytné pro kvalitní management informačních služeb, dále se základní hardwarovou podporou informačních toků a bude posílena jazyková složka profilu absolventa. Důležitým rysem vzdělávacího programu je dlouhodobá odborná praxe. Obor má tři různá zaměření a to: služby knihoven, podniková informatika a služby muzeí a galerií.

Uplatnění absolventů v oboru

Podle zaměření může absolvent vykonávat různá povolání. Při zaměření služby knihoven jsou to například pozice: knihovník, archivář, správce depozitáře, odborný lektor, administrativní pracovník nebo manažer informačních systémů. U zaměření podniková informatika: samostatný správce aplikací, webdesigner, manager informačních systémů, manager zákaznického servisu, marketingový manager. Absolventi zaměření na služby muzeí a galerí se mohou uplatnit na pozicích: pracovník samosprávy pro kulturu, produkční kulturního zařízení, produkční výstav, odborný pracovník vztahů k veřejnosti, pracovník agentáže, samostatný pracovník matrik nebo samostatný redakční sekretář.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP