Přeskočit navigaci

[ L/5 ] Masér sportovní a rekondiční

  • Kód oboru: 69-41-L/51
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
  • Skupina oboru: Osobní a provozní služby (Kód: 69)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci si rozšíří a prohloubí vědomosti a dovednosti potřebné k poskytování masérských služeb, tj. provádět vhodný druh masáže v souladu s požadavky klienta a jeho aktuálním zdravotním stavem, obsluhovat přístrojové vybavení provozovny a vhodně používat masážní přípravky. Naučí se posuzovat možnost poskytnutí masérských služeb z hlediska aktuálního zdravotního stavu klienta a rozhodnout, kdy zdravotní stav klienta vyžaduje návštěvu lékaře, doporučovat klientům kondiční, rekondiční, posilovací, kompenzační a uvolňovací cvičení. Naučí se poskytovat poradenskou službu a doporučovat zdravý životní styl, dodržovat pracovní kázeň, zásady osobní a provozní hygieny a samostatně organizovat svou práci. Žáci si prohloubí a rozšíří uplatňování a dodržování zásad společenského chování a profesního jednání.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi jsou kvalifikovaní maséři, kteří se uplatní při provádění neléčebných masáží částí nebo celého těla ručně i s využitím různých masážních pomůcek a přístrojů v provozovnách, studiích a salonech mimo oblast zdravotnictví. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo vysokých školách, zejména ve zdravotnických oborech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
ŠVP Školní vzdělávací program
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP