Přeskočit navigaci

[ N ] Veřejnosprávní činnost s podporou ICT

  • Kód oboru: 68-43-N/10
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje pro oblasti informačních technologií, je zaměřen na oblast ekonomiky, práva a managementu jakosti, rozvíjí právní a ekonomické vědomí, tvůrčí technické myšlení. Student získá znalosti z psychologie a sociologie, součástí studia je výuka cizích jazyků (odborný jazyk) a využití výpočetní techniky (uživatelský software a ekonomický software využívaný ve firmách), naučí se vést účetnictví, zpracovávat mzdy.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako úředník na obecních, městských a krajských úřadech, úředník u soudu a prokuratury, úředník na úřadu práce, pracovník u policie, pracovník personálních útvarů státních i soukromých firem. Může pracovat jako ekonom nebo obchodní referent ve firmě, referent ve státní správě a samosprávě, pracovník řízení jakosti ve firmě, technik a správce sítí, programátor a projektant, pracovník konzultačních nebo obchodních firem.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP