Přeskočit navigaci

[ N ] Diplomatické služby

  • Kód oboru: 68-43-N/07
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje kvalifikované specialisty, kteří budou zajišťovat kvalitu činností a výkonu funkcí veřejnoprávních orgánů, v nadnárodním a národním měřítku, ve formálních i neformálních skupinách, a to zejména v rámci Evropské unie a jejích struktur a v rámci otevřeného evropského regionu. Student si osvojí dovednosti v oborech komunikačních vztahů založené na poznatcích filozofických, psychologických a sociologických vědních oborů, získá znalosti z historie českého národa a státu a široký kulturní, politický a ekonomický rozhled, znalosti o minulém, současném a očekávaném vývoji politické orientace a hospodářské situace, o právním systému, struktuře a funkcích státního útvaru a parlamentních institucích, o organizaci a funkcích Evropské unie, o institucionální a interpersonální komunikaci a vztazích, o řízení procesů a lidských zdrojů. Osvojí si etické a estetické normy, včetně protokolárních způsobů chování a vystupování, seznámí se s normami mezinárodního a komunitárního práva a norem mezinárodních společenství, s diplomatickým a obchodním jednáním, s formulováním a uzavíráním smluv, protokolů a dalších dokumentů, se zásadami a pravidly správního rozhodování, úlohou regionální a municipální politiky aj.), naučí se ovládat metody a prostředky komunikace i v cizích jazycích.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde po krátkém zapracování a doplnění specifických znalostí (teritoria, státu, nadnárodní či jiné instituce, specializované firmy) uplatnění jako sekretář, asistent, referent zahraničních vztahů v zastupitelských úřadech, konzulátech, obchodních afilací, mezinárodních organizacích a institucích, odborných a specializovaných pracovištích ministerstev a dalších orgánech státní nebo veřejné správy a samosprávy, bankovních ústavů, burz i jiných finančních ústavů, zejména v útvarech a pracovištích jmenovaných úřadů a firem, které zajišťují styk s cizinci a veřejností, v zahraniční službě, zejména na ambasádách, konzulární službě, v obchodních zastoupeních a v zahraničních institucích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.