Přeskočit navigaci

[ N ] Veřejnosprávní činnosti

  • Kód oboru: 68-43-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro správu a hospodaření společenských, politických a zájmových organizací a sdružení. Student se naučí zpracovávat příslušné vnitřní předpisy, zajišťovat odbornou personální a sociální agendu, zpracovávat sociální programy, provádět sociologické průzkumy, zajišťovat programy na ochranu přírody a životního prostředí, zajišťovat správní územní a stavební řízení, zabezpečovat majetkovou správu bytových a provozních souborů, vyhodnocovat vývoj ukazatelů v oblasti personalistiky a zaměstnanosti, navrhovat úpravy pracovních podmínek, pracovního prostředí a řešení sociálních otázek, zpracovávat programy v oblasti územního plánování.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako úředník státních, krajských a obecních institucí, jako pracovník samosprávy pro sociální věci, správní agendu, školství, mládež a sport, územní plánování a výstavbu, životní prostředí, jako pracovník živnostenského a správního úřadu, služeb zaměstnanosti, jako personalista.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha