Přeskočit navigaci

[ N ] Veřejná správa a regionální rozvoj

  • Kód oboru: 68-43-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon správních činností v různých orgánech a institucích státní správy a samosprávy i v organizacích v soukromém sektoru. Má dvě zaměření: veřejná správa a regionální rozvoj. Student se seznámí i s poznatky z oblasti etiky a sociální komunikace při řešení soukromých i pracovních situací a problémů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se zaměřením na veřejnou správu se uplatní jako referent na obecních, městských, magistrátních, krajských úřadech a úřadech státní správy, pracovník finančních úřadů, úřadů práce, úřadů sociálního zabezpečení, katastrálního úřadu. Může pracovat ve veřejném sektoru a v neziskových organizacích působících ve školství, zdravotnictví, sociální péči, kultuře, dopravě a technické infrastruktuře. Absolvent se zaměřením na regionální rozvoj se uplatní jako specialista pro tvorbu projektů rozvoje regionu, v soukromém sektoru i na úrovních veřejné správy, v institucích a orgánech zabývajících se regionální ekonomikou, regionálním rozvojem a regionální politikou, v referátech regionálního rozvoje a územního plánování.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP