Přeskočit navigaci

[ N ] Bezpečnost obyvatelstva

  • Kód oboru: 68-42-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program reaguje na zvyšující se společenskou poptávku po ochraně osob žijících na území České republiky. Tento vzdělávací program poskytuje absolventům středních škol dostatečné základy právní a bezpečnostní problematiky pro hlubší pochopení organizace ochrany a zajištění bezpečnosti v České republice s nezbytnou vazbou na mezinárodní aktivity. Studium dále poskytne hlubší orientaci i v oblasti ekonomické, sociální, psychologické a politologické.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v oblastech: bezpečnost práce, ochrana osob a majetku, územně samosprávné celky, státní správa a také ozbrojené složky. Mezi konkrétní pozice patří například provozovatel a pracovník bezpečnostních agentur, detektiv koncipient, příslušník ozbrojených složek ČR, samostatný pracovník ÚSC pro krizové stavy, odborný referent pro prevenci kriminality a na protidrogovou koordinaci a další.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP