Přeskočit navigaci

[ N ] Bezpečnostně právní činnost

  • Kód oboru: 68-42-N/04
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program splňuje požadavky na odbornou teoretickou a praktickou přípravu policistů ve smyslu nařízení vlády č. 104/2005 Sb. Studenti se během studia seznámí s vybranými výzkumnými a statistickými metodami používanými u Policie ČR. Odborné vzdělání prohlubují také vybrané poznatky z přírodních a aplikovaných věd (management, krizové řízení atd.). Významnou složku vzdělávání tvoří praktická výuka, jejímž cílem je osvojení taktiky služebních postupů, dovedností plánovat, poskytovat a vyhodnocovat výkony a pracovat v týmu.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi budou připraveni uplatnit se zejména u Policie ČR jako například komisaři, policejní specialisté; nižší, případně střední řídící pracovníci útvarů pořádkové a dopravní policie, popř. v rámci útvarů cizinecké policie a na dalších specializovaných útvarech v systemizovaných funkcích, specialisté ve služebním nebo v pracovním poměru u Policie ČR či na MV ČR na úsecích podpory výkonu, správních činností, logistiky a organizačních útvarů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha