Přeskočit navigaci

[ N ] Ekonomicko-právní činnost

  • Kód oboru: 68-41-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student si osvojí znalosti z oblasti ekonomiky, účetnictví, daní a práva, seznámí se s kompletním daňovým systémem ČR, naučí se vést účetnictví pro podnikatele i pro neziskové organizace a manažerské účetnictví, provádět navazující finanční analýzu. Jazyková příprava je vedena především v oblasti odborné ekonomické terminologie, student se učí komunikovat se zahraničními obchodními partnery slovem i písmem. Předměty: management, marketing, nauka o podniku, obchodní právo, občanské právo, správní právo, cizojazyčná korespondence.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve středních i vyšších manažerských funkcí výrobních a obchodních podniků, rozpočtových a příspěvkových organizací, v institucích státní správy - např. finanční úřady, pracovní úřady, správa sociálního zabezpečení, ve firmách zabývajících se daňovým, účetním a právním poradenstvím, v marketingových firmách jako ekonom, finanční manažer, referent personální práce, asistent daňového poradce, referent ekonomicko právního odboru.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha