Přeskočit navigaci

[ N ] Aplikované právo

  • Kód oboru: 68-41-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti spojené s poskytováním právních služeb ve sféře podnikatelské a ekonomické v právních odděleních nebo managementu těchto subjektů. Student se seznámí s právem občanským, obchodním a živnostenským, zákoníkem práce a právem sociálního zabezpečení a správním a finančním. Naučí se aplikovat právní normy, zpracovat právní posudek a navrhnout řešení, zpracovat podklady pro podání k soudu, zpracovat návrh na zahájení správního řízení a v tomto řízení jednat, vést pracovněprávní agendu zaměstnavatele, zpracovat účetní výkazy, vést personální agendu, zpracovat podklady potřebné pro vklad práva do katastru nemovitostí, poskytovat základní právní poradenství.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oblasti poradenství, v právních odděleních podnikatelských subjektů soukromého i státního sektoru s různorodým předmětem činnosti (obchod, finance, personalistika apod.), v administrativních a správních činnostech jako administrativní pracovník, personalista nebo správce např. ve správním řízení, právní asistent, referent státní správy a samosprávy, pracovník inspekce práce, správy sociálního zabezpečení, obchodní inspekce, finanční a daňové správy, živnostenského úřadu, katastru nemovitostí. Může působit i jako manažer v oboru ekonomických činností a peněžnictví, obchodu a cestovního ruchu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.