Přeskočit navigaci

[ N ] Sociálně právní činnost

  • Kód oboru: 68-41-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Právo, právní a veřejnosprávní činnost (Kód: 68)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky v oblasti sociálně právní. Student získá znalosti z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení, neziskového sektoru a sociálních služeb a z oborů psychologie, sociologie. Seznámí se s instituty a jednotlivými oblastmi práva, českým a evropským právním řádem ve veřejnosprávní oblasti. Osvojí si dovednosti v sociálně právním poradenství s cílem pomoci klientům při uplatňování jednotlivých modelů sociálního zabezpečení.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve funkcích a činnostech v oblasti sociálně právní. Může pracovat jako právní asistent, koordinátor pečovatelské služby, odborný asistent v sociálních službách, resocializační pracovník, sociální pracovník, poradce v sociálních službách, kontaktní pracovník v sociálních službách, sociální pracovník.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP