Přeskočit navigaci

[ M ] Knihkupecké a nakladatelské činnosti

  • Kód oboru: 66-43-M/01
  • Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)
  • Skupina oboru: Obchod (Kód: 66)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení o maturitní zkoušce

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje žáky jak po stránce teoretické, tak i prakticky pro oblast nabídky, propagaci, distribuci a prodeje knih, jejich vydávání a s tím spojených činností, tedy práce s knihou v široké škále profesních aktivit. Specifikem oboru je jeho výrazná humanitní orientace.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Dějepis, Občanská výchova
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako kvalifikovaní pracovníci, kteří vykonávají obchodní a další odborné činnosti související s provozem, distribucí, propagací a jinými oblastmi knižního obchodu, a to v knihkupectvích, nakladatelstvích, knižních, novinových a časopiseckých redakcích, propagačních odděleních, knižních distribučních firmách, knihovnách, antikvariátech, archívech a všech ostatních organizacích knižní kultury a obchodu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP