Přeskočit navigaci

[ N ] Mezinárodní obchod, přeprava, zasílatelství

  • Kód oboru: 66-41-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Obchod (Kód: 66)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium poskytuje znalosti a dovednosti v oblastech mezinárodního obchodu, práva, veřejné a podnikové ekonomiky, strategie a marketingu, personálního managementu, logistiky, dopravy a přepravy, dopravních prostředků, celních zásad, devizových operací a logistiky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v manažerských a profesních funkcích v oblastech logistiky, celní správy, řízení jakosti výroby a služeb, zasílatelství, mezinárodní a vnitrostátní přepravy (železniční, silniční, vodní, letecké a kombinované), materiálně-technického zabezpečení a řízení lidských zdrojů. Může pracovat jako pracovník zásobování a odbytu v oddělení tuzemského i zahraničního obchodu, pracovník ekonomického oddělení, pracovník marketingového oddělení, obchodní zástupce firmy, delegát firmy v zahraničí, pracovník i vedoucí filiálky v zahraničí, pracovník výzkumu zahraničního trhu a zprostředkování informací nebo může založit vlastní firmu zabývající se přepravní, obchodní a zasílatelskou činností.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP