Přeskočit navigaci

[ N ] Rozvoj a řízení regionální turistiky

  • Kód oboru: 65-43-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program poskytuje kvalifikaci pro funkce na úrovni středního managementu v oblasti cestovního ruchu a hotelnictví a je široce interdisciplinární. Student rozvíjí znalosti a dovednosti z ekonomiky, práva, marketingu, projektů, financí a účetnictví a řízení podniku obecně. Program se zaměřuje na podnikavého člověka, který dovede myslet a jednat v souvislostech.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v hotelích, lázeňských zařízeních, provozovnách veřejného i uzavřeného stravování a ubytování, lázeňských domech, kongresové a incentivní turistice, v cestovních kancelářích a agenturách, agenturách pro organizaci seminářů, kongresů, výstav a veletrhů, v propagačních a reklamních agenturách, v rozvojových agenturách (projektování nových turistických produktů). Může pracovat jako provozovatel a obchodní, provozní, ekonomický nebo personální ředitel v cestovních kancelářích, jako provozovatel turistických organizací a atrakcí, jako odborný turistický pracovník nebo konzultant pro mezinárodní turistiku a cestovní ruch.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP