Přeskočit navigaci

[ N ] Cestovní ruch

  • Kód oboru: 65-43-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program má dvě zaměření: animace v cestovním ruchu a podnikání v cestovním ruchu. Studiem zaměření na podnikání si student osvojí zásady tržní ekonomiky, poznatky z makro a mikroekonomie, znalosti z oblasti ekonomiky a podnikání v cestovním ruchu, seznámí se s daňovým systémem v České republice, naučí se vyhotovovat daňová přiznání, aplikovat zásady marketingu v podmínkách cestovního ruchu, využívat reklamu, aplikovat poznatky z finanční matematiky ve všech oblastech činnosti cestovního ruchu (při kalkulaci, úrokování, ve směnárenské činnosti), vypracovávat projektové žádosti. Zaměření na animaci poskytuje vzdělání pro tvorbu animačních programů pro aktivní, tvořivé a kultivované trávení volného času věkově odlišných skupin v různorodém prostředí. Student se naučí využívat výtvarné techniky a hudbu při animačních programech, ovládat vybrané sportovní aktivity a relaxační techniky, poskytovat první pomoc při zranění.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v cestovních kancelářích, cestovních agenturách, hotelových službách, lázeňských službách, dopravních službách, informačních centrech, ve veřejné správě v oblasti cestovního ruchu jako manažer, pracovník marketingu a propagace, provozní a administrativní pracovník, průvodce, delegát, animátor, prodejce produktů cestovních kanceláří, pracovník recepce, pracovník zajišťující kongresovou turistiku, obsluhující pracovník v různých druzích dopravy, dispečer zájezdové dopravy.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP