Přeskočit navigaci

[ N ] Řízení hotelnictví a turistických služeb

  • Kód oboru: 65-42-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Gastronomie, hotelnictví a turismus (Kód: 65)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje pro výkon funkcí středního a vyššího managementu v hotelnictví a službách cestovního ruchu. Student získá jazykové a ekonomické znalosti, osvojí si dovednosti pro práci v hotelnictví a turismu.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve středním a vyšším managementu v hotelích, restauračních zařízeních, ve školních a závodních jídelnách, lázních, cestovních kancelářích a dalších činnostech souvisejících se službami v oblasti cestovního ruchu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha