Přeskočit navigaci

[ N ] Řízení sportovních a tělovýchovných činností a organizací

  • Kód oboru: 64-31-N/15
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí vést provozní kolektiv v oblasti sportovních, tělovýchovných a rekreačních služeb. Seznámí se s problematikou biomedicínských disciplín a získá znalosti ze somatologie, fyziologie, psychologie sportu a tělesné zátěže. Osvojí si znalosti sportovní teorie, které může využít ve vybrané sportovní specializaci. Získá orientaci v problematice sportovního i ekonomického managementu klubů, svazů a jiných subjektů se zaměřením na sport a využití volného času. Naučí se zajišťovat podnikové, rekreační a komerční sportovní aktivity. Bude vybaven rozhodcovskou a trenérskou licencí.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent může zastávat manažerské pozice v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech, ve sportovních svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve školní i mimoškolní tělesné výchově a v oblasti cestovního ruchu. Najde uplatnění v privátní sféře volného času i v činnostech pro policii a armádu, v oblasti zdravotní prevence a hygieny i úrazové zábrany. Může pracovat jako sportovní manažer, konzultant sportovních činností a sportovních zařízení, sportovní metodik, provozní vedoucí sportovního zařízení, trenér sportovních činností, asistent trenéra, organizační pracovník podnikových, rekreačních a komerčních sportovní aktivit.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP