Přeskočit navigaci

[ N ] Management v lázeňství

  • Kód oboru: 64-31-N/13
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se připravuje pro výkon a řízení obchodně podnikatelských činností v lázeňství a cestovním ruchu. Studium je organizováno modulovou formou s kreditním hodnocením, která odpovídá požadavkům na Evropský systém přenosných kreditů (ECTS), např. modul Metodologie lázeňské péče, Gastronomie v lázeňském provozu a ubytovací služby, Management v lázeňství.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve výkonu manažerských funkcí a specifických činnostech v oblasti lázeňství, např. při řízení ekonomických, organizačních, právních a personálních činností na úrovni středního a vyššího managementu v lázeňských zařízeních.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.