Přeskočit navigaci

[ N ] Management tělesné výchovy a sportu

  • Kód oboru: 64-31-N/12
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program poskytuje absolventům prakticky orientované vzdělání v managementu sportu, rozšířené vzdělání zejména v oborech právo, informační technologie, cizí jazyk, ekonomika, účetnictví. Osvojí si metodicko-organizační činnosti v tělovýchovných a sportovních subjektech. Pro zájemce je připravena řada individuálních odborných seminářů v různých oblastech.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi školy se uplatňují jako sekretáři SK, TJ, jako organizační pracovníci v rámci sportovních svazů, vedoucí sportovních areálů, fitnesscenter, aquaparků, hotelových sportovních zařízení, či jako trenéři různých sportovních odvětví, eventuálně jako zaměstnanci v různých sférách státní správy, jakož i v cestovních kancelářích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.