Přeskočit navigaci

[ N ] Management dopravy

  • Kód oboru: 64-31-N/11
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá znalosti o vnitrostátní a mezinárodní dopravě a přepravě - silniční, letecké, železniční, vodní i městské hromadné), seznámí se s přepravními systémy, s celní problematikou, osvojí si znalosti z oblasti logistiky, managementu, marketingu, ekonomiky, naučí se vést účetnictví a obchodní korespondenci i v cizím jazyku, znát odbornou terminologii ze všech druhů doprav, využívat softwarové prostředky užívané v dopravních systémech.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v oblasti železniční, autobusové, vodní, letecké, nákladní i osobní automobilové dopravy, v oblasti městské hromadné dopravy, ve firemní autodopravě.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.