Přeskočit navigaci

[ N ] Řízení malého a středního podniku

  • Kód oboru: 64-31-N/10
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro výkon povolání odborný manažer. Student se seznámí s principy a organizací podnikání, získá ekonomické a právní znalosti potřebné k založení a provozování podniku, osvojí si obchodní a manažerské dovednosti s důrazem na rozvoj odborných kompetencí zejména řešit problémy, řídit projekty a využívat moderní informační a komunikační technologie. Získá teoretické a praktické znalosti z ekonomie a managementu, obchodního zákoníku, smluvně závazkových a pracovněprávních vztahů a předpisů, naučí se vést a řídit manažerské účetnictví a používat účetní informace pro rozhodování a řízení.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako odborný manažer, podnikatel, vedoucí pracovník, manažer projektů (příprava projektů a integrace projektového řízení do podnikové organizace) a může také začít podnikat.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP