Přeskočit navigaci

[ N ] Management sportu

  • Kód oboru: 64-31-N/09
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je multidisciplinární a zahrnuje širokou oblast tělovýchovy a sportu. Připravuje studenty pro organizování a vedení tělovýchovných a sportovních didaktických procesů všech věkových skupin se zaměřením na prevenci zdravotních oslabení a poruch vznikajících z negativních vlivů současného životního stylu. Více než polovina předmětů má sportovní a tělovýchovné zaměření, např. předměty sportovní masáž, plavání, atletika, sportovní hry, gymnastika, turistika, lyžování a zdravotní tělesná výchova. Ekonomické vzdělání umožňuje zvládat řízení sportovních a tělovýchovných organizací i souvisejících činností ve státním, komunálním i soukromém sektoru.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako sportovní instruktor, metodik, asistent trenéra, cvičitel, masér (kondiční, sportovní), odborný manažer ve funkci vedoucího malých podniků a organizací v oblasti sportu, odborný personalista pro vzdělávání, lektor v podnikových vzdělávacích zařízeních, pracovník marketingu, referent organizace a řízení. Může pracovat v tělovýchovných jednotách, sportovních klubech a svazech, v regeneračních centrech, fitcentrech, ve školní i mimoškolní tělesné výchově, v oblasti cestovního ruchu (v hotelích, ubytovacích zařízeních), policejních a armádních útvarech se zaměřením na TV a sport, ve výrobních i nevýrobních podnicích v oblasti volného času, v oblasti zdravotní prevence a hygieny, úrazové zábrany, ve sportovních zařízeních různého typu, ve správních zastupitelstvech.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP