Přeskočit navigaci

[ N ] Výrobní a obchodní management textilu

  • Kód oboru: 64-31-N/08
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium připravuje pro činnosti v oblasti výroby textilií a obchodu s textiliemi na pozicích podnikového managementu. Student získá ekonomické znalosti, znalosti o financování podniku, zásobování a odbytu, kontrole výrobní a obchodní činnosti, osvojí si manažerské dovednosti pro plánování a rozhodování. Naučí se znát druhy textilních výrob, včetně výroby přízí, tkanin, pletenin, zušlechťování textilií a oděvní výroby, jednotlivé technologie, výrobní postupy a strojní zařízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách, úpravnách a provozech oděvní konfekce, osvojí si vědomosti o textilních surovinách, textilním výtvarnictví, designérské činnosti při přípravě nových výrobků, seznámí se s oblastí konstrukce a vzorování konkrétních druhů délkových a plošných textilií, aplikacemi grafických softwarových produktů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v soukromých i státních výrobních podnicích a obchodních společnostech, jejichž předmětem podnikání je nákup, výroba a prodej textilních surovin, polotovarů a textilií, resp. textilních výrobků.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.