Přeskočit navigaci

[ N ] Management sportovních aktivit

  • Kód oboru: 64-31-N/07
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je koncipován tak, aby zajistil odbornou přípravu absolventa pro pozici manažera první linie (podle Národní soustavy povolání) s hlavním zaměřením na podnikání v oblasti sportovních aktivit. Vzdělávací program je určen pro absolventy středních škol, kteří mají zájem o sport a chtějí rozšiřovat svoje odborné znalosti z oblasti sportu a jeho komerčního využití.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent nebo absolventka studijního oboru je připraven/a k podnikání a výkonu řídící a organizační práce na úrovni středních manažerských pozic v institucích realizujících tělovýchovné a sportovní aktivity nebo služby s nimi přímo související. Absolvent se může dále vzdělávat v oblasti pracovníků sportovního managementu v různých odborných kurzech pro trenéry, cvičitele, vedoucí fitness, animátory sportovních aktivit apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP