Přeskočit navigaci

[ N ] Ekonomika strojírenství

  • Kód oboru: 64-31-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá znalosti o organizaci a řízení firmy, zákonitostech a právech platných při podnikání, jednání se zaměstnanci, povinnostech vůči státu a ostatním partnerům, seznámí se s ekonomikou podnikání, naučí se zpracovávat podvojné účetnictví, výkazy a skladovou evidenci, vést obchodní korespondenci i zahraniční, využívat výpočetní techniku a programy pro účetnictví, zásobování, mzdy, skladování, seznámí se s právními normami v podnikání a vedení podniku, orientuje se v otázkách BOZP a hygieny práce.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako organizační pracovník, pracovník spisovny, referent zahraničních vztahů, referent péče o hmotný majetek, hospodářskosprávní referent, finanční referent, mzdový referent, plánovač, účetní, kontrolor, statistik.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP