Přeskočit navigaci

[ N ] Management firem

  • Kód oboru: 64-31-N/03
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student se naučí zpracovat a realizovat podnikatelský záměr a zajišťovat úkony související s finančními, daňovými a právními potřebami podnikání, rozvíjet strategický plán marketingu, analyzovat, vyhledávat a zpracovávat informace, ovládat počítačové programy pro ekonomické analýzy, organizovat, plánovat a provádět komerční aktivity ve vztahu k nákupu a prodeji, zvládat problematiku řízení lidských zdrojů, vzdělávání, plánování a kontrolu podřízených, rozpracovat firemní strategie, řídit a organizovat procesy a realizovat podnikatelské strategie, zajišťovat efektivnost hospodaření a hodnotit výkonnost, řídit proces kvality práce, produktů a služeb svěřeného úseku, vést technické a provozní dokumentaci.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění ve středních funkcích managementu firem a organizací.

Navazující povolání

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha