Přeskočit navigaci

[ N ] Projektové řízení

  • Kód oboru: 64-31-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro činnosti, které souvisejí se zpracováním projektů a jejich řízením, řízení v širším slova smyslu (vedení týmů, personální dovednosti apod.), financováním. Student se seznámí s problematikou daní, managementu, marketingu, účetnictví. Naučí se vyjednávat a diskutovat o problému (i v cizím jazyce), navrhovat způsoby řešení a být schopen své řešení obhájit, využívat počítač ke zpracování agendy spojené s projektováním. Může v průběhu studia získat mezinárodní certifikaci prvního stupně.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako asistent, projektový manažer, top a liniový manažer, vedoucí organizačních útvarů a týmů v projektech, vedoucí manažerů projektů. Může pracovat v sektoru veřejnoprávním i soukromoprávním, v oblasti lidských zdrojů, financí, obchodu, marketingu, výroby, logistiky.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP