Přeskočit navigaci

[ N ] Management cestovního ruchu

  • Kód oboru: 64-31-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Podnikání v oborech, odvětví (Kód: 64)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro práci v oblasti služeb cestovního ruchu. Důraz je kladen na znalosti ekonomie, managementu, marketingu, účetnictví, výpočetní techniky, obchodního práva, psychologie a znalost dvou světových jazyků. Předměty: ekonomika cestovního ruchu, technika cestovního ruchu, management cestovních kanceláří, cizí jazyky.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent může působit v domácím i zahraničním cestovním ruchu a turistice, v obchodních službách cestovních kanceláří a agenturách, v ubytovacích službách hotelů, v oblasti průvodcovství ve funkcích v managementu, marketingu a obchodu.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.