Přeskočit navigaci

[ J ] Obchodní škola

  • Kód oboru: 63-51-J/01
  • Kategorie vzdělání: Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: vysvědčení

Charakteristika přípravy v oboru

Žáci se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou a vyhotovovat písemnosti s využitím výpočetní a kancelářské techniky. Žáci se také naučí zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání.

Pro vzdělávání v tomto oboru jsou významné vyučovací předměty (vzdělávací oblasti) základní školy:
Český jazyk, Matematika, Zeměpis
Učivo uvedených předmětů je důležité pro tento obor a bude na střední škole rozvíjeno a prohlubováno.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi se uplatní jako technickoadministrativní pracovníci. Mohou vykonávat práce např. v ekonomických, personálních, právních, výrobních nebo obchodních útvarech podniků. Absolventi mohou pokračovat ve studiu v ekonomicky zaměřených oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou, např. v oboru vzdělání obchodní akademie.

Navštívené obory

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha