Přeskočit navigaci

[ N ] Bankovnictví a pojišťovnictví

  • Kód oboru: 63-43-N/14
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium poskytuje znalosti principu bankovnictví, všech druhů bankovních obchodů, významu monetární politiky základu čs. práva občanského, živnostenského, pracovního a obchodního práva, včetně základů práva rodinného, trestního a správního, znalosti světové hospodářské geografie s možnostmi využívání historických souvislostí, znalosti vzájemných vztahů mezi základními ekonomickými kategoriemi, principů fungování obchodně podnikatelských činností tržní ekonomiky se zaměřením na činnost peněžních institucí.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v bankách ve funkci středního i vyššího managementu, může spolupracovat v oblasti přímých depozitních obchodů, s jinými peněžními ústavy, případně s centrální bankou. Uplatní se i v peněžnictví a pojišťovnictví.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP