Přeskočit navigaci

[ N ] Finančnictví a bankovnictví

  • Kód oboru: 63-43-N/13
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro pracovní činnosti v komerčním bankovnictví a pojišťovnictví, specializovaných odborných ekonomických útvarech v podnicích a státní správě, v oblasti financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky. Student se seznámí s chodem finančních institucí a problematikou firemního sektoru. Získá znalosti o finančním trhu a jeho institucích, osvojí si komunikační a obchodní schopnosti a dovednosti.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako pracovník peněžních ústavů, pojišťoven, finančních a ekonomických ředitelství a úřadů, jako obchodní zástupce, finanční poradce aj.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP