Přeskočit navigaci

[ N ] Finance a účetnictví

  • Kód oboru: 63-43-N/10
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro specifické podnikové činnosti a pro řídící činnosti v oboru finančnictví. Je orientován na oblast řízení samostatných podnikatelských aktivit - vedení účetnictví, finanční poradenství a činnosti ve finančních institucích. Student se naučí plánovat, vést a řídit vlastní firmu zaměřenou na vedení účetnictví nebo finanční poradenství, a to po programové, personální, provozní i ekonomické stránce, zajišťovat ucelenou agendu a odborné činnosti peněžních ústavů, pojišťoven, středisek cenných papírů, finančních úřadů, finančních odborů městských a magistrátních úřadů a dalších institucí, zpracovávat podklady pro koncepční, koordinační a další činnost, vést a využívat účetnictví k zobrazování hospodářské činnosti, analyzovat hospodářskou činnost. Seznámí se s problematikou výpočtu daní, statistiky, finančních výpočtů.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní především jako samostatný podnikatel nebo spolupracovník soukromých podnikatelů, včetně zahraničních firem na úrovni středního a vyššího managementu, jako vedoucí pracovník a specialista ekonomických odborů ve veřejné správě nebo finančních institucích.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP

    Zadaným parametrům filtru nevyhovuje žádná položka.