Přeskočit navigaci

[ N ] Finance a daně

  • Kód oboru: 63-43-N/09
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je koncipován multidisciplinárně. Student získá znalosti z oblasti ekonomických, právních a souvisejících disciplín a daňové problematiky, osvojí si praktické dovednosti z účetnictví, práva a řízení firmy. Naučí se metody optimalizace daňové povinnosti firem, vést účetnictví pomocí ekonomického softwaru, zpracovávat účetní uzávěrky, připravovat a sestavovat daňová přiznání fyzických a právnických osob, seznámí se s problematikou bankovnictví a pojišťovnictví.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako ekonom ve firmách a institucích s pracovní náplní např.: kompletní účetnictví firem v různých právních formách, daňová oblast, finance, zaměření na manažerskou ekonomiku. Uplatnění najde v oblasti soukromého sektoru jako účetní, asistent účetního poradce, asistent ekonomického a organizačního poradce, asistent auditora a asistent daňového poradce, v oblasti státní správy a finančních a jiných úřadů jako úředník, samostatný pracovník finančního úřadu, celního úřadu, živnostenského úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP