Přeskočit navigaci

[ N ] Účetnictví a finance

  • Kód oboru: 63-43-N/07
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je zaměřen na vztah makro i mikroekonomiky a tržní ekonomiky k podnikovým činnostem, na znalost organizace a řízení, finančního a vnitropodnikového účetnictví i podnikových financí. Student získá znalosti základů daňové teorie a daňového systému, metod finanční analýzy a vedení účetnictví, legislativy, komunikace se zákazníky a finanční matematiky. Naučí se provádět komplexně účetní operace v účetní jednotce - podnikatelském subjektu, územním samosprávném celku, organizační složce státu, příspěvkové organizaci, osvojí si ekonomické pojmy a vztahy mezi nimi, naučí se získané poznatky aplikovat při řešení problémů v oblasti účetnictví a daní.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní jako účetní, hlavní účetní, mzdový účetní, finanční analytik, pracovník správy daní, asistent daňového poradce. Může pracovat v podnikatelské sféře, oblasti veřejné správy i neziskových organizací, v oblasti pojišťovnictví, finančního řízení a kontroly, poradenství, v ekonomické funkci na mikroekonomické úrovni (obchod, banky, průmysl), v auditorských a makléřských firmách a vykonávat činnost při přípravě počítačových systémů pro oblast financí a účetnictví.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha