Přeskočit navigaci

[ N ] Účetnictví a finanční řízení

  • Kód oboru: 63-43-N/06
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program je zaměřen na přípravu studentů k výkonu odborných činností v oblasti účetnictví a finančního řízení. Program je postaven na postupném seznámení studentů s ekonomickým a právním kontextem účetnictví podniku, zpřehlednění základních metod finančního řízení, a na něm postaveném nácviku souvisejících konkrétních činností jako je posouzení zdraví podniku, analýza nákladů, vyhodnocení rizik apod. Tyto oblasti tvoří podstatnou část povinných, profilových modulů, s doporučeným pořadím od obecnějších znalostí a dovedností ke konkrétním.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolventi nacházejí uplatnění jako účetní i metodici ve všech složkách finančních a účetních útvarů podniku i v neziskových organizacích, ale i v rozpočtové a bankovní soustavě, v pojišťovnách a finančních úřadech. Absolvent se může uplatnit například jako samostatný hospodářskosprávní referent, samostatný referent péče o hmotný majetek, samostatný finanční referent, samostatný mzdový referent, samostatný plánovač, samostatný pracovník pohledávek, samostatný rozpočtář, samostatný účetní, analytik finančního trhu apod.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP