Přeskočit navigaci

[ N ] Finanční poradenství

  • Kód oboru: 63-43-N/02
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje pro finanční poradenskou činnost. Student získá znalosti z ekonomických vědních disciplín, ze základů ekonomiky, účetnictví, daňové soustavy, kapitálových trhů, marketingu, finanční a pojistné matematiky, bankovnictví, práva. Osvojí si způsoby vedení účetnictví, ekonomické kategorie a pojmy, naučí se zpracovávat komplexní analýzy hospodaření firmy, vytvářet návrhy odpovídajících ekonomických řešení, orientovat se v daňové legislativě a právních normách, komunikovat při jednáních s klienty s využitím psychologických zásad, znát nabídky produktů finančních firem.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní ve finančních útvarech firem, na úsecích finanční kontroly, v oblasti kapitálových trhů a burzovnictví, peněžních ústavech, pojišťovnách.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP