Přeskočit navigaci

[ N ] Pojišťovnictví

  • Kód oboru: 63-43-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program připravuje na obchodní, administrativní, správní, koncepční i řídící činnosti v oboru. Student si osvojí vědomosti z makro i mikroekonomie, statistiky, podnikových financí, marketingu a managementu a finančních služeb s důrazem na služby v oboru pojišťovnictví. Seznámí se s produkty bankovnictví a pojišťovnictví a nejnovějšími trendy v těchto oblastech. Naučí se zpracovávat účetní doklady, získávat informace pro rozbory příjmů a výdajů, nákladů a výnosů, pohybu majetku a kapitálu firmy, získá právní vědomí na úseku obchodního, pracovního i občanského práva, včetně práva mezinárodního, získá přehled o finančním řízení a investování, právní úpravě týkající se pojišťovnictví, pojištění, pojistných produktů a pojistném trhu u nás i v Evropské unii, poskytování pojistných služeb, řízení provozu pojišťoven, procesu likvidací škod. Naučí se vytvářet kalkulace pojistného, volit vhodný produkt, stanovovat jeho cenovou pozici, využívat nástrojů marketingové komunikace, vytvořit nabídku pojištění, zvládat techniky pojistných operací.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v pojišťovacích, bankovních i jiných finančních institucích, v oboru finančního poradenství. Může pracovat v oblastech logistiky, informační soustavy a finančního řízení podniků nebo orgánů státní správy.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha