Přeskočit navigaci

[ N ] Personální řízení

  • Kód oboru: 63-42-N/01
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Vzdělávací program reaguje na současné vysoké požadavky na profesi personalisty a připravuje pro výkon odborných činností souvisejících s personálním řízením, profesním a sociálním poradenstvím, profesním vzděláváním a komplexní činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů. Student získá znalosti řízení rozvoje lidských zdrojů, demografie, statistiky, sociologie, práva, sociální komunikace a organizačního řízení, schopnost analyzovat vývoj na trhu práce, osvojí si progresivní metody a formy řízení lidských zdrojů, schopnost kultivovaného vyjadřování a jednání s lidmi. Naučí se vést personální agendu a ovládat principy personální politiky a firemní kultury.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent se uplatní v personálních útvarech velkých a středních podniků a územně samosprávných celků, v řízení personální práce v menších podnicích, v personálních poradenských firmách, v institucích zabývajících se problematikou řízení lidských zdrojů.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha