Přeskočit navigaci

[ N ] Finanční a ekonomické poradenství

  • Kód oboru: 63-41-N/24
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá komplexní znalosti z práva, ekonomiky, účetnictví, výpočetní techniky, psychologie a komunikace, dvou cizích jazyků, osvojí si dovednosti pro poradenskou činnost. První část studia tvoří znalosti a dovednosti pro činnosti obchodní, finanční a podnikatelské, druhá má vazbu na konkrétní odborné činnosti a praxi. Student se učí vyhodnocovat ekonomickou situaci podniku, provádět rozbory, stanovit východiska, prostředky a cíle dalšího vývoje.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v kvalifikovaných poradenských službách, např. při vytváření podnikatelských záměrů, optimalizaci podnikatelských rozhodnutí, hodnocení a využívání produktů finančního sektoru, daňovém poradenství a vedení účetnictví. Může vykonávat řídící funkce na úrovni středního managementu podniků, neziskových organizací, bankovních a dalších finančních institucí, v oblasti státní správy a samosprávy. Vzdělání je i základem pro samostatné podnikání.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP