Přeskočit navigaci

[ N ] Mezinárodní obchod

  • Kód oboru: 63-41-N/23
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Student získá znalosti o vzájemných vztazích mezi základními ekonomickými kategoriemi, o principech fungování obchodně podnikatelských činností tržní ekonomiky, osvojí si poznatky z oblasti zahraničního obchodu se zaměřením na dovozní a vývozní operace. Naučí se zpracovávat podklady pro jednotlivé obchodní případy, připravovat podklady a koncipovat kupní smlouvy, zpracovávat agendu platebního styku se zahraničím, využívat dokumentaci spojenou s dodacími podmínkami ve vztahu k zahraničí.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v logistice, v dopravních firmách jako vedoucí dispečerů, jako obchodní zástupce, ve firmách se zahraniční účastí, v obchodních firmách.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP