Přeskočit navigaci

[ N ] Firemní ekonomika v globálním ekonomickém prostředí

  • Kód oboru: 63-41-N/21
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Studium ve druhém a třetím ročníku probíhá duálním způsobem, tzn. střídají se osmitýdenní bloky teoretické výuky v cizím jazyce (angličtině nebo němčině) s placenou praxí ve firmě. Student se naučí vést konverzaci ve dvou cizích jazycích, orientovat se v cizojazyčném ekonomickém prostředí, ovládat odbornou terminologii, využívat kancelářskou a výpočetní techniku, znát základní tržní kategorie a souvislosti mezi nimi v oblasti makro i mikroekonomie, hodnotit ekonomické procesy probíhající v tržní ekonomice na základě poznání, ekonomických ukazatelů a vnitropolitických i mezinárodních souvislostí, aplikovat znalost ekonomiky podniku, zpracovat marketingovou strategii ve vazbě na podnikové cíle, uplatňovat marketingové a manažerské metody, techniky a nástroje, vyhodnotit výsledky jejich realizace, znát pravidla mezinárodního obchodu, ekonomické integrace v rámci světového společenství a zejména Evropské unie, orientovat se v účetnictví firmy. Předměty: mezinárodní marketing a management, logistika, mezinárodní hospodářství, finanční strategie, finance podniku aj., osobní komunikace v jazyce anglickém.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění jako obchodní referent, marketingový pracovník, finanční manažer, ekonom, na pozicích středního a vyššího stupně řízení podniků s mezinárodní vazbou, podnicích vnitřního i zahraničního obchodu, v peněžnictví, veřejné i státní správě, zahraničních firmách působících na českém trhu, jako podnikatel.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP