Přeskočit navigaci

[ N ] Firemní management

  • Kód oboru: 63-41-N/19
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Obor připravuje pro činnosti vyplývající z manažerské funkce, tzn. plánování, organizování, koordinování, řízení a kontrolu v širokém spektru podnikatelské, obchodní a finanční oblasti. Student získá znalosti ekonomických pojmů a principů platných v tržní ekonomice, seznámí se s metodami zahraničních manažerů, aktivitami spojenými s obchodně podnikatelskou činností a specifiky organizace v různých provozech, naučí se využívat manažerské dovednosti při řešení komplexních rozhodovacích problémů. Předměty: ekonomika podniku, praktický management, obchodní podnikání, marketing, obchodní propagace, psychologie prodeje, daně a cla, logistika, jakost, komunikace a jednání, právo, účetnictví, statistika, sklady a skladové hospodářství, obchodní korespondence.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent najde uplatnění v průmyslových, obchodních a finančních organizacích, ve výrobní sféře, maloobchodu a zahraničním obchodu na úrovni středního managementu, v institucích veřejné a státní správy. Může pracovat jako expert nebo podnikatel v oblasti obchodní a finanční.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha