Přeskočit navigaci

[ N ] Ekonomika a podnikání

  • Kód oboru: 63-41-N/18
  • Kategorie vzdělání: Vyšší odborné vzdělání
  • Skupina oboru: Ekonomika a administrativa (Kód: 63)
  • Výstupní certifikát: absolutorium

Charakteristika přípravy v oboru

Program připravuje pro pracovní činnosti v oblasti financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky a personalistiky. Volitelným zaměřením je finanční řízení podniku. Student se naučí zakládat firmu a podnikat, využívat moderní metody řízení podniku v oblasti podnikového managementu, vést účetnictví podniku, seznámí se s právní problematikou běžné podnikatelské praxe.

Uplatnění absolventů v oboru

Absolvent je připraven založit a řídit firmu a začít podnikat. Může pracovat na pozici vedoucího a odborného referenta - specialisty útvaru financování, účetnictví, rozpočetnictví, fakturace, kalkulace a tvorby cen, práce a mezd, statistiky personálních útvarů. Najde uplatnění v peněžních ústavech, pojišťovnách, finančních ředitelstvích a úřadech, v oblasti státní správy, v rozpočtových a příspěvkových organizacích. Může se uplatnit jako obchodní zástupce, kvalifikovaný ekonom v kterékoliv státní i soukromé instituci, asistent v účetní firmě.

Školy, kde je možno studovat tento obor

Filtry
Zdravotní postižení:
Forma studia:
Školy
 
 
 
Filtr podle kraje
1 km
200 km
Filtr podle vzdálenosti
Praha 1
změnit vaši polohu
moje poloha

Seznam škol, které nabízejí tento obor, nebo vybraný ŠVP